Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK uyarınca kullanılan çerezleri, internet sitemizi kullanarak kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz.

Turizm

Dünya üzerindeki tüm ülkeler için önemli gelir kaynağı olan turizm; uluslararası kültürel ve toplumsal iletişimi sağlayıcı ve bütünleştirici etkisiyle dünya barışının korunmasında büyük payı olan bir sektördür.

Dünya Turizm Örgütü verilerine göre Türkiye, 2019 yılında ziyaret eden turist sayısı bakımından dünya genelinde ilk 10 turizm destinasyonu arasında yer aldı. Türkiye’de 2019 yılında turizmin gayrisafi milli hasılaya doğrudan katkısı 37,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2020 yılında pandeminin en çok etkilediği sektörlerin başında gelse de 2021 yılında Türkiye turizm gelirleri bir önceki yıla göre %103 artarak 24,5 milyar dolara yaklaştı.

Turizm sektörünün temel dayanağı olan konaklama hizmetleri de iyileştirilmeye, geliştirilmeye ve değişime en açık alanlardan biridir. Turizm sektörü için kilit öneme sahip konaklama hizmetlerinin sürdürülebilir olması için ilişki pazarlaması da son derece önemlidir. İşletme ile müşteri arasındaki ilişkinin kurulması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi bu iletişimin gücüne bağlıdır.

Uluslararası konaklama standartları bulunduğu ülke ve bölgeye yabancı olan turist için her zaman geçerli bir kriterdir ve ister tatil ister iş seyahati olsun konaklama konusu tesadüflere bırakılmayacak kadar önemlidir. Turizm sektöründe arzı belirleyen bir kriter olarak konaklama, nitelik ve standartlar yönünden zenginleştikçe kitle turizmini ve uluslararası turizm talebini artıracaktır.

Açık Holding

DoubleTree by Hilton Çanakkale

Açık Holding

Hotel Komana Binbirdirek

Açık Holding

The North Shield Çanakkale

Açık Holding

Cafe du Port