Deneyimlerinizi kişiselleştirmek amacıyla KVKK uyarınca kullanılan çerezleri, internet sitemizi kullanarak kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için Veri ve Çerez Politikasını ziyaret edebilirsiniz.

Sağlık & Sağlık Teknolojileri

İçerisinde bulunulan zaman dilimi, bilimin ve teknolojinin akıl almaz bir hızla ilerlediği, dolayısıyla da birçok sektörün sıklıkla türlü güncellemeler ile karşı karşıya kalıp bu güncellemelere ayak uydurmak mecburiyetinde olduğu bir dönemdir.

Bu sektörlerin başında, sağlık gelmektedir. Zira sağlık; insan hayatının söz konusu olduğu ve hata kabul etmeyen bir kulvardır. Bu durum, sağlık alanında yapılan bütün hizmet ve politikaların diğer sektörlere nazaran çok daha hassas olması gerekliliğini doğurmaktadır.

Teknolojinin ilerlemesi, hayatın her alanında olduğu gibi sağlıkta da köklü değişiklikler yaşanmasına neden olmaktadır. Ancak, bu değişiklikler gelişim ile doğru orantılı bir biçimde ilerler.

Sağlıkta, yakın zamana kadar adı pek anılmayan ancak, günümüzde bilimin ve teknolojinin gelişimiyle birlikte yakından takip edilir hale gelen birçok ürün, uygulama, cihaz, teşhis ve tedavi yöntemi bulunmaktadır.

Yapay zeka, sanal gerçeklik, 3D organlar, robotik yöntemler, veri madenciliği çalışmaları, DNA profillerine bağlı kişiye özel tedavi ve beslenme programları gibi birçok uygulama; bu alanda yaşanan hızı gözler önüne sermektedir.

Teknolojinin baş döndüren hızının en fazla katkı sağladığı endüstrilerden biri olan sağlık; her geçen gün daha da artan bir ivmelenme ile dijitalleşmeye devam etmektedir.

Küresel bakış açısı göz önüne alındığında ise sağlık, ekonominin temel taşlarından birini oluşturmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2018 yılında yapılan bir araştırmada; küresel sağlık harcamaları 8,3 trilyon ABD dolarına; küresel GSYH’nin %10'una ulaşmıştır. Devletlerin kişi başına düşen sağlık harcamaları 2000 – 2018 yılları arasında sürekli artarak devam etmiştir. Günümüzde, gelişmekte olan ülkelerde yaşayan insanların cepten yapılan sağlık harcamalarının, toplam harcamalar içindeki payı %40 seviyelerine yükselmiştir. Türkiye'nin sağlık harcamaları da 2009 yılından bu yana istikrarlı şekilde artışını sürdürmektedir.

Açık Holding

Infinity Medical Investment

Açık Holding

Infinity Regenerative Clinic

Açık Holding

Cronos Pharma