KALİTE POLİTİKAMIZ

Açık Holding olarak, geniş uygulama alanlarında sunduğumuz hizmetin kalitesini, güvenirliliğini ve müşteri memnuniyetini başarının ve sürekliliğinin anahtarı olarak görmekteyiz. Bu amaçla çıktığımız yolda, çevre dostu politikalar benimseyerek, sistemi sürekli iyileştirme ve kaliteyi artırma çalışmaları yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalar kapsamında;

• İnsan sağlığını her şeyin üzerinde tutarak, hizmetlerimizin tüm aşamalarında entegre sistem, çevre ve emniyet kurallarına tam olarak uymak,
• Çevreye ve bitki örtüsüne duyarlı olarak, atık kontrolü sağlamak,
• Çevreye zarar verilmesini önlemek için tüm kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanmak,
• İş ortaklarımıza, taşeronlarımıza, müşterilerimize ve çalışan personelimize karşı daima adil ve dürüst olmak,
• Doğrudan vazgeçmeyerek, gelişim ve rekabet gücümüzü artırmak.
• Hizmet sürecimizdeki kritik noktaları tespit ederek, hata ve uygunsuzlukları önleyici tedbirler almak
• Olası problemlerde, etkin düzeltici faaliyetlerle entegre sistemimizde sürekliliği sağlamak,
• Sektörel gelişmeleri takip ederek, çağdaş uygulamaları hizmetlerimize yansıtmak,
• Tüm faaliyetlerimizde, ekip çalışmasını esas tutarak, yüksek motivasyon sağlamak,
• Çevre ve emniyet için etkin iç ve dış iletişim ağımızı kurmak,
• Ve mevcut yasal mevzuat ve yönetmeliklere tam olarak uymak,
ENTEGRE SİSTEM POLİTİKAMIZDIR.

Bu amaçla;
ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ, ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ve OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ rehberimiz olacaktır.