İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Açık Holding olarak iş arkadaşlarımızın sağlık ve güven içerisinde faaliyetlerini sürdürebilecekleri bir iş ortamı sunuyoruz. Dünya standartlarındaki üretim anlayışımızla, her alanda olduğu gibi İş Sağlığı ve Güvenliği alanında da yasal düzenlemelere uyarak, sürekli gelişmeyi temel alıyoruz.

Bu nedenle:
• Tüm işletme fonksiyonlarımızın kalite, çevre ve iş sağlığı güvenliği ile ilgili tüm kanun, mevzuat, şartnameleri kapsamasını,
• İş sağlığı, güvenliği ve çevre hedeflerimiz doğrultusunda sürekli denetim ve iyileştirme yapılmasını,
• Tüm şirket organizasyonlarımızda çevresel riskleri, tehlikeleri kontrol altına alarak, çevre kirliliğini, meslek hastalıklarını ve iş kazalarını önlemeyi,
• Enerji ve kaynakların kullanımını pozitif yönde azaltmayı,
• İş sağlığı, güvenliği ve çevre süreçlerini içeren bir şirket kültürü oluşturarak, iş arkadaşlarımızda sorumluluk bilinci yaratmayı,
• Hizmet sürecimizdeki kritik noktaları tespit ederek, hata ve uygunsuzlukları önleyici tedbirler almayı,
• Şirket faaliyetlerimizdeki olası problemlerde etkin, düzeltici bir yol izleyerek, entegre sistemde sürekliliği sağlamayı ve sektörlerimizdeki çağdaş uygulamaları yansıtmayı,
• Tüm bu kapsamda İSG ile ilgili tüm taraflarla etkin iletişim kurmayı taahhüt ediyoruz.